Youth Exchange Projects

Welkom bij YEP!

 

Leuk dat u tijd neemt om onze site te bezoeken!!

 

In het onderstaande stukje zullen we u vertellen over onze doelen, hoe we dit willen bereiken en wat wij voor uw school kunnen betekenen.

 

Ons doel is om scholen in het Zuiden (ontwikkelingslanden) verder te helpen door zichzelf te ontwikkelen en niet door zomaar hulp te geven maar ook door hun hulp te laten geven.

Dit doen wij door het nastreven van de volgende doelen:

· Overkoepelen van het wederzijds verbeteren van  onderwijs kwaliteit.

· Leren van elkaars leef omstandigheden en cultuur.

· Betekenisvolle context geven waarbinnen verschillende vakgebieden verrijkt kunnen worden.

· Uitwisselen leerkrachten van leermethodes.

· Het creëren van een win – win situatie waarbij allebei de scholen voordeel hebben.

· Verbeteren onderwijs kwaliteit in financiële zin in Oeganda.

 

Wat doe jij om te helpen?

Geef je liever iets? Of leren jullie van elkaar?

Wat is echt helpen? Begrip voor elkaar begint met praten en luisteren. Geluk met zelfrespect. En beseffen dat jij iets kan betekenen voor een ander, maar dat een ander ook iets voor jou kan betekenen.

Wat nou als helpen meer kan zijn dan alleen maar iets geven? Als de ander voelt dat hij ook iets voor jou doet…?

Wat nou, als een school in Afrika de school in Nederland ook helpt?!

Dat is wat wij met ons project doen. Scholen over de hele wereld hebben hetzelfde doel: Kinderen verder brengen in hun ontwikkeling en een toekomst bieden. Vaak hebben scholen in Nederland het goed voor met de scholen in Afrika. Er worden allerlei projecten opgezet, acties gevoerd en geld opgehaald voor kinderen en scholen in Afrika. Deze kinderen en scholen zijn hier blij mee, maar krijgen geen kans iets terug te doen terwijl ze dat wel willen.

Wij bieden die kans door leerkrachten en leerlingen van de Afrikaanse school  te motiveren om brieven te schrijven, verhalen te delen en soms zelfs door een gebed te schrijven voor de school in Nederland. Wij motiveren de kinderen om onderling te communiceren en vragen te stellen aan elkaar. De kinderen en leerkrachten in Afrika krijgen regelmatig brieven, verhalen en foto’s vanuit Nederland. Deze verhalen brengen hen verder in hun bewustzijn dat het niet altijd en overal hetzelfde is. Maar ook de Afrikaanse scholen schrijven deze verhalen en zorgen er zo voor dat in Nederland de kinderen beseffen hoe het leven is in Afrika. De kinderen in de bovenbouwgroepen kunnen op een interactieve en zinvolle manier de Engels taal leren en oefenen. Zij kunnen een grote bijdrage leveren bij het vertalen van de brieven. De Afrikaanse scholen sturen regelmatig foto’s en zorgen zo dat de verhalen ondersteund worden door foto’s.

Het is een gelijkwaardige manier van communiceren waarin respect en gelijkwaardigheid de sleutel tot succes vormen. Het is de bedoeling dat de Nederlandse school de school in Afrika financieel gaat steunen. Deze financiële steun komt voort uit het gevoel iets te willen doen voor je medemens. De School waar een band mee is opgebouwd, een relatie mee is ontstaan en waar de kinderen in Nederland zich voor willen inzetten omdat ze de kinderen op de school zover weg hebben leren kennen in alle facetten van het leven.

Wat doe jij??

Geef je ze liever iets? Of leren jullie van elkaar?